Medlemsfordeler VO og mva-refusjon

Voksenopplæringsmidler (VO)

VO-midler får våre teatergrupper tilgang til fordi NRT er medlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Teatergrupper tilknyttet våre råd søker VO midler. Slik gjør du det:

 1. Gå til kulturogtradsjon.no
 2. Søk gjennom Nettverk for regionale teaterråd (Deres regionsråd står ikke som alternativ).
 3. Velg mellom flere studieplan til en og samme produksjon. De mest vanlig er å velge studieplan for skuespillerteknikk (for øvelser), lyd og lys (for teknikerne), scenografi (for scenografigruppa), og så videre.
 4. Husk aktiveten må vare i 8 timer med 3 personer (med eller uten lærer) som er/fyller 14 år. (Selve gruppa kan bestå av alle fra 0-100 år.)
 5. Husk å meld inn kurset før dere starter kurs eller produksjon.
 6. Dere får mellom 90-100 kroner per time. (Det varierer). Betales ut etter rapport.
 7. Kursene må registreres og rapporteres: De krever fullt navn, kommunenummer og fødselsår på alle deltagere på kurset. Ved neste registering ligger de inne i VO basen.
 8. Finn en i gruppa som er ansvarlig for hvem som møter når og hvor mange timer.

Trenger du hjelp: ring eller mail ditt regionale råd, eller Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

Se veiledende video (kommer høst 2022)

Momsrefusjon

Frivillige organisasjoner har tilgang til forenklet momsrefusjon. Enten kan gruppene melde inn dette selv i Lotteri- og stiftelsestilsynet. NRT gjør dette for gruppene. Det forenklede systemet tar å gir igjen en vis prosent av den hele den samlede driftskostnaden – utenom drift av hus. Dette gjøres det:

 1. Teatergruppene sender inn søknad om mva-refusjon innen 30.juni hvert år på eget skjema. De opplyser om kontonummer, bedriftsnummer og legger ved årsmøtebehandlet årsregnskap fra fjoråret (- helst med underskrift).
 2. Ett krav: teatergruppen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Gangen videre:

 1. NRT samler alle søknadene, sjekker dem og følger opp feilinformasjon og mangler.
 2. NRT sender 7.juli inn til revisor en samlet søknad i eget standardskjema – med regnskapsvedleggene til alle teatergruppene.
 3. NRT søker 1.september Lotteri- og stiftelsestilsynet om momsrefusjon for alle.
 4. NRT mottar rundt 1.desember fordeling av momsrefusjon, og setter summene direkte inn på teatergruppenes kontoer.

NRT tar ikke ut noe administrasjonsmidler for denne oppgaven ut fra tildelte midler, og betaler også for revisjonen. NRT mottar som regel rundt 40 søknader. Flere medlemsgrupper søker allerede gjennom Frilynt Norge eller Norsk Amatørteaterforbund.

Se veiledende video (kommer høst 2022)