Medlemsråd

Oslo Teatersenter

Drifter et eget teaterhus på Tøyen med flere saler, med tre ansatte. Scene+ er en utleieordning for frigrupper.

https://osloteatersenter.no/

Trøndelag 
Teatersamlag

Ren sammenslutning av amatørteater med en liten stillingsprosent.

http://teatersamlag.no/

Foreningen for amatørteatre i Agder

Drifter Rosegården Teaterhus i Kristiansand by, med en ansatt. https://www.rosegardenteaterhus.no/

Vestfold og Telemark Teaterråd

Ren sammenslutning av amatørteater med en liten stillingsprosent. https://www.vestfoldteaterrad.no/

Rogaland Teaterråd

Ren sammenslutning av amatørteatergrupper. Nedlagt i 2021 og har ingen aktivitet, men har Facebooksiden «Teater i Rogaland» https://www.facebook.com/Rtr2017.

Viken Teaterråd

Ren sammenslutning av amatørteatergrupper, med en ansatt. https://vikenteaterrad.no/