Nasjonale støtteordninger:
KULTURDIREKTORATET - De har  "Støtteordning for Historiske spel"   frist desember hvert år,
og "Amatørteateraktivitet  i grupper" med frist i mars og september hvert år. 
 FRIFOND TEATER - løpende frister. For aktivitet med eller for barn og unge. 
 KULTURROM - for teknisk utstyr for arena.Nettverket for nasjonale teaterråd mottar støtte fra Kulturdirektoratet.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE