FOKUS 2020

  • Driftssøknad Kulturrådet 2020 (avslag)
  • Klage sendt Kulturrådet 11.mars, og styret må ta nye valg for NRT og fremtiden. Uansett form på søknad fikk NRT avslag.
  • Innmelding i Kulturalliansen
  • Moms 1. september – delte ut ca 1 500 000, 11 grupper søker Vo midler. Og det utgjør 420 000,- Dermed viderefordeler NRT ca 2 mill ut i feltet.
  • På grunn av restriksjoner for korona f.o.m. 19.mars – ble det 4 styreseminar og ingen representasjon på seminarer og lignende utover Teaterkonferansen Gardemoen.
  • NRT lagde en Covid 19 veileder for øvelser og forestillinger, fordi ingen andre nasjonale ledd var på saken. Viken Teaterråd utførte samtidig i 2019 en omfattende Covid 19 rapport der vi også tok med grupper utenfor Viken. Den ble et vitensbyrd.