Teaterkonferansen 2022

Link til påmelding: https://forms.office.com/r/VdkvbGkyM8

Viken Teaterråd, Buskerud Teater og Norske Historiske Spel lager igjen årets fagkonferanse og bevigenhet for teaterfolk i amatørteaterfeltet. I år er temaet Inkludering, og programmet er på vei til å bli ferdig. NRT har vært Read more

les mer

FOKUS 2022

 • 170 000,- støtte til rullerende integreringsprosjekt og fagmøter rådene imellom i ordning for driftsstøtte i Kulturrådet.
 • Teaterfaglig digital uke 9: 4 foredrag og 2 fagsamtaler med en lyd-designer og en scenograf.
 • Rullerende seminar om integrering i 5 fylker med Skiraffen Read more
les mer

FOKUS 2021

 • 150 000,- i støtte til digitale fagseminar fra Kulturrådet i ordning til driftsstøtte.
 • Laget og filmet 4 foredrag og to workshops for Digitalt teaterfaglig uke 46 om: Manus, pedagogisk arbeid, dramaturgi og teaterarbeid med barn og unge. Lagde to Read more
les mer

FOKUS 2020

 • Driftssøknad Kulturrådet 2020 (avslag)
 • Klage sendt Kulturrådet 11.mars, og styret må ta nye valg for NRT og fremtiden. Uansett form på søknad fikk NRT avslag.
 • Innmelding i Kulturalliansen
 • Moms 1. september – delte ut ca 1 500 000, 11 grupper søker Read more
les mer

FOKUS 2019

 • Driftssøknad til KUD (avslag)
 • Møte med Kulturrådet om ny ordning for voksenteater , møte med andre nasjonale teaterorganisasjoner digitalt og HATS ber til felles nasjonal samling på Oslo Teatersenter.
 • Regionalreformen og oppfølging av hva som skjer med rådene, sammenslåinger Read more
les mer

FOKUS 2018

 • Driftssøknad Til KUD (avslag)
 • Med på diverse arenaer; Møte i KUD, Folkeuniv., Rogaland Teaterråd i Stavanger, teatervitenskapelig seminar Oslo, Seminar Oslo Teatersenter, Teateralliansen m.fl.
 • Medlemsmøte i NRT sentralen og Musikkutstyrsordningen ROM.
 • Utarbeidet forslag til modell for amatørteaterfeltet i Norge
 • Read more
les mer