TEATERKONFERANSEN

Nytt av året var at konferansen bestod av 9 medarrangører: Norges Ungdomslag, Frilynt Norge, Norsk Amatørteaterforbund, Vestlandske Teatersenter, Buskerud Teater, Norske Historiske Spel, Nettverk for regionale teaterråd, Viken Teaterråd og Spelhandboka.

De 9 arrangørene utarbeidet et spennende program som hadde tema «Teater for alle». Konferansen ble holdt 2.-3. september 2023 på Raddison Blue Hotel konferansesenter. Årets konferanse var en forlengelse av inkluderingstemaet fra 2022. Deltagerne i år var fra 50 nasjonale og regionale teaterorganisasjoner, teaterlag, revylag, spel, barne- og ungdomsteater m.m. Det er alltid gratis å delta på selve konferansen, men deltagerne betaler selv for overnatting og reise.

Under temaet «Teater for alle» var konferansen innom mye. Blant annet hadde vi et innlegg av Bentine Borge «Mine erfaringer», Stian Grastveit «Når bra ikke er bra nok», Janne Aasebø Johnsen og Ragnhild Arntsen sammen om «Hjelp meg gjennom å ta meg på alvor», Tone Runsjø snakket om «Støtteordninger og veiledere i psykisk helse, MeToo og inkludering».

Vi var så heldige og fikk tak i Trine Skei Grande og hun holdt et foredrag om : «Fremtiden for våre fellesorganisasjoner i amatørfeltet». Vi hadde korte fellessamtaler med salen etter foredragsrekker. På lørdagen var det en festmiddag og en teaterforestillingen – » Finagel felespiller» spilt av skuespiller Geir Robsrud. I år var flere innom spelet «Vasshjulet brenner!» på fredagen på Losby Gård på Lørenskog.

I tillegg hadde konferansen en panelsamtale med Wesam Al Madani (Buskerud Teater), og Den Mangfaldige Scenen. Samtalen ble ledet av Janne Aasebø Johnsen (Norsk Amatørteaterforbund). Det panelet diskuterte var: Hvilke verktøy trenger vi for å håndtere situasjoner der inkluderingstiltak skaper konflikt eller friksjon?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *