Sample Headline


Styret NRT fra og med 2017

 

Styret 2024

Styreleder: Tone Runsjø, Viken Teaterråd

Nestleder: Bente Knudsen, Vestfold/Telemark Teaterråd 

Styremedlem: Jarl Flaaten Bjørk, Oslo Teatersenter

Styremedlem: Hilvi Eidsjord, Foreningen for amatørteatre i Agder 

Styremedlem: Gunn Thelin Knutsen, Rogaland 

Styremedlem:  Ingunn Granli, Trøndelag, Teatersamlag

 

Personlig vara medlem: 

For Tone Runsjø: Karianne Tørnby

For Jarl Flaaten Bjørk, Cathrine Myhre Sølbjør

For Hilvi Eidsjord: John Natvig

For Bente Knudsen: Steinar Hovd

For Gunn Thelin Knutsen: Heidi Monslaup Eikås

For Ingrunn Granli: Ragnhild Arntsen

Styret 2023

Styreleder: Tone Runsjø, Viken Teaterråd

Nestleder: Bente Knudsen, Vestfold/Telemark Teaterråd 

Styremedlem: Jarl Flaaten Bjørk, Oslo Teatersenter

Styremedlem: Hilvi Eidsjord, Foreningen for amatørteatre i Agder 

Styremedlem: Gunn Thelin Knutsen, Rogaland 

Styremedlem:  Kine Stedenfeldt, Trøndelag, Teatersamlag

 

Personlig vara medlem: 

For Tone Runsjø: Karianne Lotterud

For Jarl Flaaten Bjørk, Cathrine Myhre Sølbjør

For Hilvi Eidsjord: John Natvig

For Bente Knudsen: Else Sorkmo

For Gunn Thelin Knutsen: Heidi Monslaup Eikås

For Kine Stedenfeldt: Ragnhild Arntsen


Styret 2022

Styreleder: Tone Runsjø, Viken Teaterråd

Styremedlem: Inger Astri K. Brundtland, Oslo Teatersenter

Styremedlem: Hilvi Eidsjord, Foreningen for amatørteatre i Agder

Styremedlem: Bente Knudsen, Vestfold/Telemark Teaterråd

Styremedlem: Gunn Thelin Knutsen, Rogaland 

Styremedlem: Sverre- Ottar Nordahl, Trøndelag Teatersamlag

 

Personlig vara medlem: 

For Tone Runsjø: Karianne Lotterud

For Inger Astri K. Brundtland: Sandra Bringsjord Pape

For Hilvi Eidsjord: John Natvig

For Bente Knudsen: Else Sorkmo

For Gunn Thelin Knutsen: Heidi Monslaup Eikås

For Sverre-Ottar Nordahl: Ingunn Granli

 


Styret 2021

Styreleder: Tone Runsjø, Viken Teaterråd

Styremedlem: Inger Astri K. Brundtland, Oslo Teatersenter

Styremedlem: Hilvi Eidsjord, Foreningen for amatørteatre i Agder

Styremedlem: Bente Knudsen, Vestfold/Telemark Teaterråd

Styremedlem: Gunn Thelin Knutsen, Rogaland 

Styremedlem: Sverre- Ottar Nordahl, Trøndelag Teatersamlag

 

Personlig vara medlem: 

For Tone Runsjø: Trine Tandberg

For Inger Astri K. Brundtland: Sandra Bringsjord Pape

For Hilvi Eidsjord: John Natvig

For Bente Knudsen: Alexsander Andreasen

For Gunn Thelin Knutsen: Heidi Monslaup Eikås

For Sverre-Ottar Nordahl: Ingunn Granli

 

 

Styret 2020

Styreleder: Tone Runsjø, Akershus Amatørteaterråd/Viken Teaterråd

Styremedlem: Inger Astri K. Brundtland, Oslo Teatersenter

Styremedlem: Hilvi Eidsjord, Foreningen for amatørteatre i Agder

Styremedlem: Elin Feen, Vestfold Teaterråd

Styremedlem: Gunn Thelin Knutsen, Rogaland Teaterråd

Styremedlem: Sverre- Ottar Nordahl, Trøndelag Teatersamlag

 

Personlig vara medlem: 

For Tone Runsjø: Trine Tandberg

For Inger Astri K. Brundtland: Sandra Bringsjord Pape

For Hilvi Eidsjord: John Natvig

For Elin Feen: Bente Knudsen

For Gunn Thelin Knutsen: Heidi Monslaup Eikås

For Sverre-Ottar Nordahl: Line Thorsen

 

 

Styret 2019

Styreleder: Tone Runsjø, Akershus AmatørteaterrådA/ Viken Teaterråd

Styremedlem: lnger Astri K. Brundtland, Oslo Teatersenter

Styremedlem: Hilvi Eidsjord, Foreningen for amatørteatre i Agder

Styremedlem: Elin Feen, Vesffold Teaterråd

Styremedlem: Kersti Østin Ommundsen, Rogaland Teaterråd

Styremedlem: Line Thorsen, Trøndelag Teatersamlag


Personlig varamedlem: 

For Tone Runsjø: Trine Tandberg

For lnger Astri K. Brundtland: Sandra Bringsjord Pape

For Hilvi Eidsjord: John Natvig

For Elin Feen: Bente Knutsen

For Kersti Østin Ommundsen: Gunn Thelin Knutsen

For Line Thorsen: Sverre-Ottar Nordahl

 

Styret 2018 (to nye medlem) 

 

Leder: Tone Runsjø, Akershus Amatørteaterråd (1 år)

Styremedlem: Inger Astri K. Brundtland, Oslo Teatersenter (1 år)

Styremedlem: Anne Bjørkvik, Foreningen for amatørteatre i Agder (1 år)

Styremedlem: Elin Feen, Vestfold Teaterråd (2 år)

Styremedlem.: Kersti Østin Ommundsen, Rogaland Teaterråd (2 år)

Styremedlem: Sverre-Ottar Nordahl. Trøndelag Teatersamlag (2 år)


Personlig varamedlem 

For Tone Runsjø: Trine Tandberg

For Inger Astri K. Brundtland: Sandra Bringsjord Pape

For Anne Bjørkvik: Atle Håland

For Elin Feen: Bente Knutsen

For Kersti Østin Ommundsen: Gunn Thelin Knutsen

For Sverre-Ottar Nordahl: Svein J.  Svensson

 

Styret 2017 ( Etablert av 4 råd)


Styreleder

Tone Runsjø

Akershus Amatørteaterråd


Trine Tandberg

Nestleder

Ragnhild Pedersen

Oslo teatersenter

Personlig vara

Stine Karin Håtuft

Styremedlem

Atle Håland

Foreningen Rosegården Teaterhus

Personlig vara

Anne Bjørkvik

Styremedlem

Elin Feen

Vestfold Teaterråd

Personlig vara

Else Sorkmo