Tre satsninger på inkludering i 2022

I 2022 har NRT hatt fokus på inkludering i amatørteater. NRT har satset på informasjon, bidrar med to foredragsholdere til Teaterkonferansen 2022 med inkludering som tema, og et eget rullerende inkluderingskurs i 5 fylker med Skiraffen Teater.

OPPFORDRING TIL MEDLEMSGRUPPER TIL INKLUDERING AV FLYKNINGER – Kommunene i våre 6 fylker tar imot flykninger. Tenk gjennom hvordan din teatergruppe kan si i fra at dere kan inkluderer dem som publikum, eller hvordan dere kan gi informasjon om å ta imot nye medlem hvis de vil spille teater. Det er forskjell fra hver kommune hvordan de organiserer dette. Det kan være gjennom kommunens administrasjon, skolen eller frivillighetssentraler m.m. Det er lov å se an ting, og komme på banen når teatergruppa vil og kan.

TO FOREDRAG PÅ TEATERKONFERANSEN 2022 – NRT samarbeider med Buskerud Teater og Norske Historiske Spel for å lage programmet til konferansen i september. NRT har fått midler til to foredragsholdere av Kulturrådet.

RULLERENDE INKLUDERINGSKURS I 5 FYLKER – Selv om vi vet at teatergrupper kan være dyltige på inkludering tenkte vi at et kurs kunne kunne gi noen gode verktøy og et sted å utveksle erfaring. Derfor har skal vi i uke 38 i 2022 ha kurs med Skiraffen Teater fra Trondheim. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd