FOKUS 2022

  • 170 000,- støtte til rullerende integreringsprosjekt og fagmøter rådene imellom i ordning for driftsstøtte i Kulturrådet.
  • Teaterfaglig digital uke 9: 4 foredrag og 2 fagsamtaler med en lyd-designer og en scenograf.
  • Rullerende seminar om integrering i 5 fylker med Skiraffen Teater i uke 38. «Teater for alle», følges opp av veileder og spørreundersøkelse.
  • Fagseminar for rådene i Kristiansand vår 2022 – teater etter koronaen
  • Fagseminar for rådene på Gardemoen høst 2022 – søknadsskriving og støtteordninger for amatørteaterfeltet for rådene, og innleid foredragsholder om inkludering for hele seminaret.
  • Innmelding i Frivillighet Norge vår 2022.