FOKUS 2021

  • 150 000,- i støtte til digitale fagseminar fra Kulturrådet i ordning til driftsstøtte.
  • Laget og filmet 4 foredrag og to workshops for Digitalt teaterfaglig uke 46 om: Manus, pedagogisk arbeid, dramaturgi og teaterarbeid med barn og unge. Lagde to workshops med revytekst og DRAMAS (lån av manus).
  • To foredrag på Teaterkonferansen: scenemester og inspisientens oppgaver
  • Delte ut Stimuleringsmidler korona til alle våre mva-mottakere
  • Sendte inn momsrefusjon 1. september
  • Mva-refusjon, stimuleringsmidler og VO utgjorde ca 2 mill til teatergrupper og råd.