FOKUS 2017

  • Faglig utveksling og kartlegging av aktivitet i rådene for å bli kjent med fylkenes teateraktivtet.
  • Driftssøknad til KUD (avslag)
  • Innspill Kulturmelding og frivillighetsmelding, nasjonalt og regionalt
  • NIBR rapporten – om støtteordninger i amatørteaterfeltet – NRT registerte 500 teatergrupper i 6 fylker for undersøkelsen
  • Plan for felles møteplasser, informasjon og medlemsfordeler for våre teatergrupper
  • Tatt opp i studieforbundet Folkeuniversitetet for tilgang VO midler – utviklet studieplaner i teater for dem.
  • Representasjon: Kulturmelding, NIBR-rapport, demonstrasjon Drama i skolen, Kulturrikets Tilstand, PR-kurs og Musikkutstyrsordning til ROM, Kulturhusdebatt i Nittedal med Akershus m.m.