Nasjonale støtteordninger:
NORSK KULTURRÅD - "Historiske spel"  frist 2. des, og "Amatørteateraktivitet  i grupper" med frist i april. 
 FRIFOND TEATER - løpende frister. For aktiviet med eller for barn og unge. 
 KULTURROM - for teknisk utstyr for arena.VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE